La Casa de la Criança

Seminari cientíc en el marc del 500 aniversari de l’aprovació dels seus Estatuts (1518-2018)

16 nov. 2018 – Palma de Mallorca

El 1518 es varen aprovar els Estatuts que havien de regir el Col·legi de la Criança. Aquesta institució havia estat fundada vuit anys abans, el 1510, pel canonge Gregori Genovard, el prevere Gabriel Móra, el metge Guillem Caldentey i el jurista Jaume Olesa, amb l’objectiu de servir com a centre d’educació femení. Les al·lotes que hi residien eren instruïdes en la virtut i l’honestedat sota la vigilància de la rectora, la primera de les quals va ser-ne sor Isabel Cifre. La rellevància que la Casa de la Criança va aconseguir resta palesa per algunes de les il·lustres donzelles que hi passaren, així com per servir d’inspiració a Miquel Thomàs de Taixequet per proposar la fundació de centres anàlegs en els difícils anys del Concili de Trento. La Criança, sota patronat dels jurats de Mallorca, va perviure, sempre en el mateix edici del carrer de Monti-sion, ns al segle XX. Aquest seminari vol aprotar l’efemèride per intercanviar i generar coneixement sobre la Casa de la Criança, així com inserir-la en el seu context social, cultural i educatiu. Al mateix temps, pretén reivindicar el caràcter pioner i innovador de la Criança com a centre d’estudis femení nascut a l’Antic Règim, i valorar la seva important acció educativa en desenes de promocions d’al·lotes mallorquines. Sense cap mena de dubte, la institució va donar una formació a aquelles que, per raó del seu gènere, estaven excloses del coneixement.

Get more info here.