“Medieval Self-Coronations. The History and Symbolism of a Ritual”, “”Un regne dins en la mar”  Estudis sobre l’economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana” and “El aragonés medieval. Lengua y Estado en el reino de Aragón”

 

Based on narrative, iconographical, and liturgical sources, this is the first systematic study to trace the story of the ritual of royal self-coronations from Ancient Persia to the present. Exposing as myth the idea that Napoleon’s act of self-coronation in 1804 was the first extraordinary event to break the secular tradition of kings being crowned by bishops, Jaume Aurell vividly demonstrates that self-coronations were not as transgressive or unconventional as has been imagined. Drawing on numerous examples of royal self-coronations, with a particular focus on European Kings of the Middle Ages, including Frederic II of Germany (1229), Alphonse XI of Castile (1328), Peter IV of Aragon (1332) and Charles III of Navarra (1390), Aurell draws on history, anthropology, ritual studies, liturgy and art history to explore royal self-coronations as privileged sites at which the frontiers and limits between the temporal and spiritual, politics and religion, tradition and innovation are encountered.

(Source: Cambridge University Press)

 

Author: Jaume Aurell

 

Jaume I dona gràcies a Déu per haver-li concedit la conquesta d’”un regne dins en la mar” com fou Mallorca. Aquest llibre aporta una selecció de textos amb què Antoni Riera ha renovat, al llarg de les darreres dècades, el coneixement sobre l’evolució social, econòmica i política d’aquest singular regne medieval durant el seu moment d’articulació i esplendor entre els segles XIII i XIV. Flocel Sabaté, Maria Àngels Pérez Samper, Pau Cateura i Maria Soler emmarquen adientment la significació historiogràfica d’Antoni Riera. El volum forma part d’una trilogia que agrupa temàticament les tres grans aportacions d’aquest medievalista: història de Mallorca, història econòmica i social de la Corona d’Aragó i història de l’alimentació.

Estudi historiogràfic de l’obra d’un historiador per a donar resposta a les grans preguntes, com són l’origen, viabilitat i consolidació del regne de Mallorca i més concretament com s’interrelacionen les exigències d’autonomia financera dels reis de Mallorca amb el marc legal imposat pels reis d’Aragó en 1279 i 1298.

Una altra obra de recerca inèdita en els diferents vessants del coneixement de la civilització medieval, després d’haver superat una doble avaluació feta per experts internacionals, sota la supervisió del consell científic.

Antoni Riera Melis és un historiador medievalista. La present recapitulació sobre l’obra d’Antoni Riera és incompleta i aviat quedarà endarrerida, perquè ell continua investigant amb un gran vigor, empenta i capacitat de treball. De tota manera, ens ha semblat que l’obligada finalització, per motius administratius, de la seva condició de catedràtic emèrit en el seu setanta-cinquè aniversari era un bon moment per fer-ne una reflexió historiogràfica.

(Source: Pagès editors)

 

Author: Antoni Riera Melis

 

Aunque desde la perspectiva actual pueda resultar chocante, entre los siglos XIII y XV el aragonés era una lengua romance autónoma, funcional en todos los ámbitos comunicativos y dotada de un registro formal y escrito. Los archivos guardan decenas de miles de documentos que lo acreditan. El libro explora las razones por las que el aragonés se singularizó dentro del continuo dialectal románico y se escindió de vecinos con los que era totalmente inteligible, como el catalán o el castellano. Tras el cambio idiomático se escondía una transformación política mayúscula: la construcción de un Estado —el reino y la Corona de Aragón— que produjo una cultura hegemónica y una ideología lingüística que reconocían el aragonés como lengua.

(Source: Prensas de la Universidad de Zaragoza)

 

Author: Guillermo Tomás Faci

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: