“En els confins d’al-Andalus. Territori i poblament durant la formació d’una societat islàmica a les Terres de l’Ebre i el Maestrat” and “Ianua Coeli. Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó”

 

Aquest llibre pretén posar a l’abast de tothom els resultats de les investigacions dutes a terme a les Terres de l’Ebre i el Maestrat durant els darrers deu anys entorn de la formació d’una societat islàmica en aquest territori durant l’edat mitjana. El text es nodreix, principalment, dels treballs arqueològics realitzats, tant de prospecció com d’excavació, però també d’un buidatge exhaustiu i sistemàtic de totes les fonts àrabs i llatines a la nostra disposició. Per una qüestió de pragmatisme, hem circumscrit l’àmbit d’estudi a dos aspectes clau d’aquest procés: les transformacions en l’organització territorial de Tortosa entre l’antiguitat i l’edat mitjana, i les diferents formes en què la societat va adaptar les seues estratègies de poblament a aquests canvis.

Estructurada de forma cronològica, aquesta monografia aborda problemàtiques transversals en tots els períodes analitzats, com la imposició d’un sistema fiscal eficient i els diferents mecanismes en què els poders locals o estatals es van assegurar les percepcions dels tributs, el paper protagonista de la ciutat en l’organització administrativa del seu territori, o la manera com la distribució de l’hàbitat i dels espais agraris que hi estan vinculats ens pot ajudar a entendre la naturalesa d’aquesta societat.

(Source: Onada Edicions)

 

 

Author: Joan Negre

 

 

Aquest volum recull les actes del congrés Ianua Coeli. Portalades gòtiques a la Corona d’Aragó celebrat a Barcelona el 10 i 11 de desembre de 2012 i que és continuador del congrés dedicat a les portalades romàniques, Ianua Coeli: la porta monumental romànica als territoris peninsulars, del 2010.

En aquest cas els diferents autors, des de perspectives diverses (que comprenen temes com la iconografia, l’estructura arquitectònica i el llenguatge escultòric), pretenen apropar al lector l’important conjunt de portalades gòtiques que s’han conservat al territori de l’antiga Corona d’Aragó (o de les quals n’ha quedat un rastre documental), tant en els edificis religiosos com en els civils.

(Source:  Amics de l’Art Romànic)

 

Editors: Francesca Español and Joan Valero

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: