Calls for articles

Journal/Book Topic Deadline About it
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval La revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval de la Universitat d’Alacant informa que el pròxim número d’aquesta publicació periòdica (número 22, any 2021) es dedicarà a un monogràfic titulat “Medi ambient, recursos naturals i paisatge agrari en els espais medievals (segles VIII- XV)” coordinat per la professora Miriam Parra Villaescusa (Universitat d’Alacant). Les persones interessades en participar en aquest, així com en la secció de miscel·lània i la de ressenyes, hauran de remetre els seus treballs abans de l’1 d’abril de l’any 2021 a la plataforma de la revista (https://revistes.ua.es/medieval/about/submissions#onlineSubmissions). 1 April 2021 More information
%d bloggers like this: