Meet HISCOAR

Meet us, our principles and the foundational team

VIII SEMINARI D’ESTUDIS MEDIEVALS: «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat medieval i les seves gents

Palma de Mallorca, 8 and 15 March 2019 La ciutat, entesa com a espai físic, fou tractada en la passada edició del Seminari d’Estudis Medievals. En la present, i a partir d’una perspectiva interdisciplinària, es pretén continuar amb l’examen de…

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κατά τον ύστερο μεσαίωνα, η Μεσόγειος αποτέλεσε το σκηνικό για την ανάπτυξη και εξάπλωση μιας πολιτικής οντότητας σύνθετης και πολυεπίπεδης, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα μικτής μοναρχίας, με πολιτικούς θεσμούς στους οποίους είχαν πρόσβαση εκπρόσωποι κοινωνικών…

CATALÀ

A l’Edat Mitjana la Mediterrània fou escenari del desenvolupament d’una entitat política plural i diversa, que esdevingué un dels models europeus de monarquies mixtes, amb les institucions accessibles a la representativitat dels estaments, els trets culturals  convertits en factors cohesionadors,…

CASTELLANO

En la Edad Media, el Mediterráneo fue escenario del desarrollo de una entidad política plural y diversa, erigida en uno de los modelos europeos de monarquías mixtas, con las instituciones adaptadas  a la representatividad  estamental, los rasgos culturales convertidos en…

ENGLISH

In the Middle Ages, the Mediterranean was the scenario for the development of a plural and diverse political entity, which became one of the European models of mixed monarchies. It had accessible institutions and a representativeness of the estates, and…