Science and Knowledge

AUTHOR TITLE EDITION ISBN/ISSN
Badia, Lola; Romeu i Figueras, Josep Textos catalans tardomedievals i “ciència de natures” Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1996 84-88762-65-8
Sabaté, Flocel (Ed.) L’assistència a l’Edat Mitjana Lleida, Pagès Editors, 2016 978-84-9975-877-0

 

Articles and Book Chapters

AUTHOR TITLE Journal/Book
Badia, Lola D’Aristòtil a la teoria dels grafs: la ciència en l’obra de Ramon Llull, pp. 9-14 Mètode: Revista de difusió de la investigació, 91 (2016)
Badia, Lola Ramon Llull, la ciència del seu temps i el raonament diagramàtic, pp. 85-96 Mot so razo, 15 (2016)
Roca Cabau, Guillem Medidas municipales contra la peste en la Lleida del segle XIV e inicios del XV, pp. 15-39 Dynamis, 38/1 (2018