Social and Economic History

AUTHOR
TITLE
EDITION
ISBN/ISSN
Brufal, Jesús
El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s.XI-XII)
Lleida, Pagès Editors, 2013
978-84-9975-435-2
Farré, Joan; Sabaté, Flocel (Coords.)
Els grans espais baronials a l’Edat Mitjana. Desenvolupament socioeconòmic
Lleida, Pagès Editors, 2002
978-84-7975-932-4
Farré, Joan; Sabaté, Flocel (Coords.)
El temps i l’espai del feudalisme
Lleida, Pagès Editors, 2004
84-9779-157-6
Guilleré, Christian; Sabaté, Flocel (Dirs.)
Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique
Chambéry, Editions de l’Université de Savoie, 2012
978-2-915797-70-1
Ortega Villoslada, Antonio
La marina mercante medieval y la Casa de Mallorca: entre el Mediterraneo y el Atlántico
Lleida, Pagès Editors, 2014
978-84-9975-590-8
Sabaté, Flocel (Dir.)
Anàlisi històrica de la identitat catalana
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015
978-84-9965-262-7
Sabaté, Flocel (Dir.)
Arqueologia Medieval. Hàbitats medievals
Lleida, Pagès Editors, 2016
978-84-9975-738-4
Sabaté, Flocel (Ed.)
Medieval urban identity. Health, economy and regulation
Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015
978-1-4438-7785-5
Sabaté, Flocel (Ed.)
Historical analysis of the Catalan identity
Bern, Peter Lang, 2015
978-3-0351-9810-2
Sabaté, Flocel (Ed.)
Sucre i Societat
Lleida, Pagès Editors, 2017
978-84-9975-882-4
Sabaté, Flocel (Ed.)
Identitats
Lleida, Pagès Editors, 2012
978-84-9975-256-3
Sabaté, Flocel (Ed.)
El mercat, un món de contactes i intercanvis
Lleida, Pagès Editors, 2014
978-84-9975-510-6
Sabaté, Flocel (Ed.)
Formes de convivència a la Baixa Edat Mitjana
Lleida, Pagès Editors, 2015
978-84-9975-701-8
Sabaté, Flocel (Ed.)
L’assistència a l’Edat Mitjana
Lleida, Pagès Editors, 2016
978-84-9975-877-0