Religion and Beliefs

AUTHOR

TITLE

EDITION

ISBN/ISSN

Barceló Crespí, Maria

Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval

Palma, Lleonard Muntaner Editor, 2017

978-84-16554-74-4

Barceló Crespí, Maria

Davant la mort. Els rituals medievals a la ciutat de Mallorca (s. XV)

Palma, Lleonard Muntaner Editor, 2019

978-84-17153-96-0

Brufal, Jesús

El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII)

Lleida, Pagès Editors, 2013

978-84-9975-435-2

Brufal, Jesús; Sabaté, Flocel (Eds.)

Arqueologia Medieval. Els espais sagrats

Lleida, Pagès Editors, 2015

978-84-9975-693-6

Chazan, Robert

Barcelona and Beyond: The Disputation of 1263 and Its Aftermath

Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1992

978-05-2007-441-5

Denjean, Claude; Sabaté, Flocel (Eds.)

Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media: Polémica, conversión, dinero y convivència

Lleida, Milenio, 2009

978-94-9743-298-6

Denjean, Claude; Sabaté, Flocel (Eds.)

Chrétiens et juifs au Moyen Age: sources pour la recherche d’une relation permanente

Lleida, Milenio, 2006

978-84-9743-195-2

Farré, Joan; Sabaté, Flocel (Eds.)

Catalunya i Europa a través de l’Edat Mitjana

Lleida, Pagès Editors, 2002

84-7935-938-2

Forcano, Manuel; Hurtado, Víctor

Atles d’història dels jueus de Catalunya

Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2019

978-84-2320-856-2

Garcia-Oliver, Ferran

Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans

Catarrolla, Editorial Afers, 2019

978-84-16260-75-1

Granara, William

Narrating Muslim Sicily. War and Peace in the Medieval Mediterranean World

London, I.B. Tauris, 2019

978-1-7883-1306-3

Kogman-Appel, Katrin

Catalan Maps and Jewish Books. The Intellectual Profile of Elisha ben Abraham Cresques (1325-1387)

Turnhout, Brepols, 2020

978-2-503-58548-2

Sabaté, Flocel (Ed.)

Life and Religion in the Middle Ages

Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015

978-1-4438-7790-9

Sabaté, Flocel (Ed.)

Balaguer, 1105. Cruïlla de civilitzacions

Lleida, Pagès Editors, 2007

978-84-9779-532-6

Sabaté, Flocel (Ed.)

Formes de convivència a la Baixa Edat Mitjana

Lleida, Pagès Editors, 2015

978-84-9975-701-8

Stöber, Karen (Ed.)

Creences a l’època medieval: Ortodòxia i heretgia

Lleida, Pagès Editors, 2018

978-84-1303-031-9

Terrado, Xavier; Sabaté, Flocel (Eds.)

Les veus del sagrat

Lleida, Pagès Editors, 2014

978-84-9975-562-5

Articles and Book Chapters

AUTHOR TITLE JOURNAL/BOOK
Casanovas i Miró, Joan Nou epitafi hebreu reutilitzat en la muralla de Tortosa, pp. 11-27 Tamid, 11 (2015)
Cassanyes Roig, Albert La Iglesia de Mallorca y la redención de cautivos en la Baja Edad Media, pp. 105-132 Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 32 (2019)
Guerson, Alexandra; Wessell Lightfoot, Dana Crisi i comunitat: dones jueves i converses catalanes a Girona, 1391-1420, pp. 91-130 Tamid, 14 (2019)
Ifft Decker, Sarah The públic econòmic role of Catalan Jewish wives, 1250-1350, pp. 45-66 Tamid, 11 (2015)
Jáuregui, Clara El heqdeix a Barcelona: assistència i caritat jueva als segles XIII-XIV, pp. 171-188 Tamid, 13 (2019
Lampurlanés, Isaac Noves aportacions documentals per a l’estudi de la jueria de Lleida, pp. 15-64 Tamid, 14 (2019)
Llobet Portella, Josep M. Els jueus de l’aljama de Cervera i els seus béns immobles l’any 1453, pp. 29-44 Tamid, 11 (2015)
Llobet Portella, Josep M. La ubicació dels calls jueus de Cervera, pp. 65-89 Tamid, 14 (2019)
Llobet Portella, Josep M. Notícies de jueus i conversos de Perpinyà a la documentació notarial de Cervera (1361-1484), pp. 143-170. Tamid, 13 (2018)
Rivera Sentís, F. Xavier Nous avenços en la localització dels calls de Cervera, pp. 113-141. Tamid, 13 (2018)
Roig Font, Laura; López-Onaindia, Diego; Subirà i de Galdàcano, M. Eulàlia; Maese Fidalgo, Xavier La comunitat jueva de la Barcelona medieval: una primera aproximació antropològica dels resultats de la campanya de 2001 de la necròpolis jueva de Montjuïc (Barcelona), pp. 95-111 Tamid, 13 (2018)
Sabaté, Flocel L’espace des minorités ethniques et religieuses: Les Juifs dans les villes catalanes au Bas Moyen Âge, pp. 231-286. Guilleré, Christian; Sabaté, Flocel (dirs.), Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique. Chambéry, Editions de l’Université de Savoie, 2012.