Religion and Beliefs

AUTHOR TITLE EDITION ISBN/ISSN
Barceló Crespí, Maria Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval Palma, Lleonard Muntaner Editor, 2017 978-84-16554-74-4
Barceló Crespí, Maria Davant la mort. Els rituals medievals a la ciutat de Mallorca (s. XV) Palma, Lleonard Muntaner Editor, 2019 978-84-17153-96-0
Brufal, Jesús El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. XI-XII) Lleida, Pagès Editors, 2013 978-84-9975-435-2
Brufal, Jesús; Sabaté, Flocel (Eds.) Arqueologia Medieval. Els espais sagrats Lleida, Pagès Editors, 2015 978-84-9975-693-6
Chazan, Robert Barcelona and Beyond: The Disputation of 1263 and Its Aftermath Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1992 978-05-2007-441-5
Denjean, Claude; Sabaté, Flocel (Eds.) Cristianos y judíos en contacto en la Edad Media: Polémica, conversión, dinero y convivència Lleida, Milenio, 2009 978-94-9743-298-6
Denjean, Claude; Sabaté, Flocel (Eds.) Chrétiens et juifs au Moyen Age: sources pour la recherche d’une relation permanente Lleida, Milenio, 2006 978-84-9743-195-2
Farré, Joan; Sabaté, Flocel (Eds.) Catalunya i Europa a través de l’Edat Mitjana Lleida, Pagès Editors, 2002 84-7935-938-2
Forcano, Manuel; Hurtado, Víctor Atles d’història dels jueus de Catalunya Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2019  

978-84-2320-856-2

Garcia-Oliver, Ferran Els murs fràgils dels calls. Jueus i jueves dels Països Catalans Catarrolla, Editorial Afers, 2019 978-84-16260-75-1
Granara, William Narrating Muslim Sicily. War and Peace in the Medieval Mediterranean World London, I.B. Tauris, 2019 978-1-7883-1306-3
Kogman-Appel, Katrin Catalan Maps and Jewish Books. The Intellectual Profile of Elisha ben Abraham Cresques (1325-1387) Turnhout, Brepols, 2020 978-2-503-58548-2
Sabaté, Flocel (Ed.) Life and Religion in the Middle Ages Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2015 978-1-4438-7790-9
Sabaté, Flocel (Ed.) Balaguer, 1105. Cruïlla de civilitzacions Lleida, Pagès Editors, 2007 978-84-9779-532-6
Sabaté, Flocel (Ed.) Formes de convivència a la Baixa Edat Mitjana Lleida, Pagès Editors, 2015 978-84-9975-701-8
Stöber, Karen (Ed.) Creences a l’època medieval: Ortodòxia i heretgia Lleida, Pagès Editors, 2018 978-84-1303-031-9
Terrado, Xavier; Sabaté, Flocel (Eds.) Les veus del sagrat Lleida, Pagès Editors, 2014 978-84-9975-562-5

 

Articles and Book Chapters

AUTHOR TITLE JOURNAL/BOOK
Batlle i Gallart, Carme Algunes conseqüències de l’avalot del 1391 contra els jueus a la Seu d’Urgell, pp. 33-42 Tamid, 15 (2020)
Bernat i Roca, Margalida «En Mallorques han venguts de Portugal»: aplec de notes disperses sobre una emigració de jueus (1394), pp. 61-93 Tamid, 15 (2020)
Blasco Martínez, Asunción Azday/Hasday Cresques/Crescas: líder espiritual y hombre de Estado, pp. 95-182 Tamid, 15 (2020)
Casanovas i Miró, Joan Nou epitafi hebreu reutilitzat en la muralla de Tortosa, pp. 11-27 Tamid, 11 (2015)
Cassanyes Roig, Albert La Iglesia de Mallorca y la redención de cautivos en la Baja Edad Media, pp. 105-132 Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 32 (2019)
Castaño, Javier «Una obra reçia, bella y buena»: los capítoles

de la reforma de la sinagoga Mayor de Huesca

y su aljama de judíos (1469), pp. 243-282

Tamid, 15 (2020)
Colomer Casamitjana, Joel Els avalots contra els jueus de Besalú durant el 1391 i les seves repercussions socials, pp. 43-59 Tamid, 15 (2020)
Guerson, Alexandra; Wessell Lightfoot, Dana Crisi i comunitat: dones jueves i converses catalanes a Girona, 1391-1420, pp. 91-130 Tamid, 14 (2019)
Hinojosa Montalvo, José Gonzalo  García  de  Santa  María,  de  Zaragoza,  casa  con  Violante  de  Bellviure,  de  Valencia.  Estrategias  matrimoniales  conversas, pp. 411-448 Sefarad, 80/2 (2020)
Ifft Decker, Sarah The públic econòmic role of Catalan Jewish wives, 1250-1350, pp. 45-66 Tamid, 11 (2015)
Jáuregui, Clara El heqdeix a Barcelona: assistència i caritat jueva als segles XIII-XIV, pp. 171-188 Tamid, 13 (2019
Lampurlanés, Isaac Noves aportacions documentals per a l’estudi de la jueria de Lleida, pp. 15-64 Tamid, 14 (2019)
Llobet Portella, Josep M. Els jueus de l’aljama de Cervera i els seus béns immobles l’any 1453, pp. 29-44 Tamid, 11 (2015)
Llobet Portella, Josep M. La ubicació dels calls jueus de Cervera, pp. 65-89 Tamid, 14 (2019)
Llobet Portella, Josep M. Les relacions veïnals entre cristians i jueus a Cervera durant el primer quart del segle XV, pp. 183-241 Tamid, 15 (2020)
Llobet Portella, Josep M. Notícies de jueus i conversos de Perpinyà a la documentació notarial de Cervera (1361-1484), pp. 143-170. Tamid, 13 (2018)
Motis Dolader, Miguel Ángel El linaje de los Abnuba, mercaderes de équidos

de la aljama judía de Barbastro (1390-1415).

Una aproximación prosopográfica, pp. 283-318

Tamid, 15 (2020)
Rivera Sentís, F. Xavier Nous avenços en la localització dels calls de Cervera, pp. 113-141. Tamid, 13 (2018)
Roig Font, Laura; López-Onaindia, Diego; Subirà i de Galdàcano, M. Eulàlia; Maese Fidalgo, Xavier La comunitat jueva de la Barcelona medieval: una primera aproximació antropològica dels resultats de la campanya de 2001 de la necròpolis jueva de Montjuïc (Barcelona), pp. 95-111 Tamid, 13 (2018)
Sabaté, Flocel L’espace des minorités ethniques et religieuses: Les Juifs dans les villes catalanes au Bas Moyen Âge, pp. 231-286. Guilleré, Christian; Sabaté, Flocel (dirs.), Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique. Chambéry, Editions de l’Université de Savoie, 2012.