Biografías marginales: violencia, sexo, género e identidad. Edición y análisis de fuentes documentales y valencianas de la época feudal

Biografías marginales: violencia, sexo, género e identidad. Edición y análisis de fuentes documentales y valencianas de la época feudal
Funding: Ministerio de ciencia, innovación y universidades (PGC2018-097011-B-I00)
IP: Vicent Josep Escartí
Researchers: Antoni Ferrando, Rosanna Cantavella, Joaquim Martí Mestre, Rafael Roca Ricart
Abstract: Situats en els marges de la literatura, la historiografia i la documentació administrativa, es troben tot un seguit d’escrits, al llarg dels segles XV-XVIII que, encara que poden trobar-se perfectament etiquetats -processos judicials, memòries, informes, confessions, cartes o epístoles, etc.-, en alguns casos, per la informació que contenen, ultrapassen aquella classificació inicial i es converteixen en una font riquíssima per a la construcció de la història de les mentalitats i, més encara, per descobrir un seguit d’aspectes que sovint passen desapercebuts o, simplement, no fan acte de presència en un altre tipus d’escrits, ni documentals, ni literaris. En certa forma, són textos que trenquen els motlles i sobresurten del conjunt per la informació inusual que aporten, freqüentment sobre homes i dones anònims i anònimes per a la història però que, amb els seus comportaments o amb les circumstàncies que els van tocar viure, posseeixen, sense dubte, ara, un interés inequívoc per a la construcció de la història del nostre passat, com a fonaments per a reconstrucció d’històries de vida. Els textos es converteixen, així, en documents biogràfics, en testimonis fefaents de les experiències vitals d’un seguit de personatges -dones i homes anònims, insistim- que, si no són recuperats amb la seua exhumació -amb l’edició d’aquells escrits- seguiran ocults durant molt més temps per al coneixement de les nostres societats.

 

Normalment, a més, aquest tipus de documentació -per donar-li un nom genèric- no és la que acostumem a trobar referenciada en els llibres d’història a l’ús, no és la que investiguen els estudiosos de la literatura o de la llengua: són textos molt sovint en tots els marges de la historiografia, doncs, i requereixen, encara, una gran atenció. Són textos que mostren comportaments i passions, pulsions humanes -sense temor a Déu ni a el diable, de vegades, per seguir els esquemes d’aquells segles- de gents que, en molts casos, vivien “sense llei ni rei” -com solien ser anomenats per la literatura de l’època- o, en el pitjor dels casos, patien l’abús dels sectors dominants, per la seua condició de sexe, identitat, ètnia, creences religioses, etc. En els marges de la història, en els marges de la societat i, encara ara, en els marges de la historiografia, dones sotmeses, sodomites, transsexuals, prostitutes, esclaus, bígams, moriscos, gitanos o heretges i bruixes, a més de delinqüents, bandolers i corsaris configuren, entre d’altres, el gruix de la població d’homes i dones que, com a víctimes o com a causants d’agressions, ens han deixat testimonis escrits -sovint en primera persona, amb les seues declaracions davant la justícia- que poden aportar molta llum sobre aquell espectre de la societat que vivia o es va veure obligat a viure -i, fins i tot, a morir- en condicions anòmales, durant l’edat mitjana i l’edat moderna.

 

Si fem un cop d’ull a aquest tipus de documentació, descobrirem ràpidament de quin tipus de dades anem a disposar: problemes relacionats amb la violència de gènere -l’abús dels homes sobre les dones: violacions, estupres, bigàmia-; qüestions relacionades amb l’homosexualitat -masculina i femenina- o la transsexualitat -algun cas hem detectat, absolutament sorprenentment-; el bestialisme; la presència d’heretgies -en relació als moriscos, als criptojudaizants o a les noves tendències emergents, arran de les idees de Luter i els seus seguidors, així com la presència d’homes, i, sobretot, dones que narren les seues experiències místiques i són condemnades per això-; el món violent dels bordells, les quadrilles de bandolers o els atacs dels corsaris, i un llarg etcètera. Tot això fa acte de presència en els escrits que estudiem.

 

La metodologia de treball consistirà en la localització, regest i posterior estudi i edició dels documents -i cal entendre-ho en sentit ampli, ja que contemplem també la possibilitat d’editar fragments de textos inclosos en obres editades en el període, per exemple- que es consideren d’ interés per al propòsit de el projecte. Si bé la primera part de la feina -localització, inventari i regest dels documents, fonamental per conéixer quin abast té el seu contingut-, portarà molt de temps i donarà pocs fruits visibles, més enllà d’algun article sobre algun cas concret o algun treball d’inventari, el treball que resultarà més contundent i tangible i de major impacte serà l’elaboració d’una o diverses col·leccions d’articles que inclouran l’edició filològica de part d’aquests documents, a més dels corresponents estudis.

Period: 2018-
Website: https://biografiesmarginals.com/