Les villes méditerranéennes: éléments de développement et du progrès. Analyse diachronique, transversal et multidisciplinaire

Les villes méditerranéennes: éléments de développement et du progrès. Analyse diachronique, transversal et multidisciplinaire
Funding: Union Académique Internationale (UAI 2015-285)
IP: Flocel Sabaté
Researchers: Nikolas Jaspert, Mariaegenia Cadeddu, Erminia Vilar, Hermenegildo Fernandes, Elizaberth Crouzet-Pavan, Antoni Riera, Josep Giralt, Jesús Brufal, Pietro Corrao, Nada Zecevic, Oriol Nel·lo, Salvador Giner
Abstract: Anàlisi diacrònica de la incidència dels nuclis urbans en la creació d’una identitat mediterrània mitjançant l’estudi de sis eixos: el territori i l’espai; la mobilitat de la població; l’evolució de les creences; l’adaptació climàtica i energètica; els intercanvis econòmics: l’evolució dels eixos del poder i la diplomàtica.
Period: 2015-2019
Website: http://www.medieval.udl.cat/en/research/European-organisations/