PhD Awards

1st Edition: HISCOAR award to the 2019´s best PhD thesis

Winner: Lluís Sales i Favà

Thesis: Crèdit i morositat a la Catalunya del segle XIV. El cas de la Baronia de Llagostera 

2n Edition: HISCOAR award to the 2020´s best PhD thesis

Winner: Romain Saguer

Thesis: La Procuration royale des comtés de Roussillon et de Cerdagne (XIVe debut du XVe siècle). Politiques patrimoniales, finances et administration duc domaine Royal sous Pierre IV, Jean 1er et Martin d’Aragon, 1344-1410

Winner: Lledó Ruiz

Thesis: Reginalitat baixmedieval. La significació política, econòmica i cerimonial de la reina consort a la Corona d’Aragó durant els segles XIV i XV

3rd Edition: HISCOAR award to the 2021’s best PhD thesis

Winner:  Carlos Crespo Amat

Thesis: Entre Castilla, la Corona de Aragón y el Mediterráneo: la formación de un mercado transnacional en el reino de Valencia durante la Baja Edad Media (1370-1430)