Events

18è Seminari d’Història Medieval

  

SESSION 4: 14/01/2022

 

Anna Rich-Abad (University of Nottingham)

Els jueus barcelonins en l’àmbit econòmic a la Baixa Edat Mitjana. Prestamistes i artesans

Girona, 11.30h

 
 
 

I Seminari d’Història Medieval de Menorca
 


Menorca, 14 de gener de 2021 
 
 

 

II Connecta amb l’Edat mitjana

SESSION 5: 18/01/2022
Xènia Granero (Universitat Rovira i Virgili)

 La evolución de los cielos pétreos de los siglos XII al XIV: la Catedral de Tarragona como caso de estudio singular.

Online, 17.00h

Curs: Viure a l’Edat Mitjana: societat, economia i cultura
 


Barcelona, 19 de gener – 23 de març 2022
 

XIII Seminari d’Estudis Doctorals 


SESSION 4: 25/01/2022

Alejandro Peláez Martín (Universidad Autónoma de Madrid)

‘a ceremonia de la bay’a en el Occidente islámico (siglos VIII-XV)

Online, 17.00h