Events

Sessió d’Epigrafia  

     

25/03/2022

 

Irene Pereira (Universidad de León)

La comunicación publicitaria en la Edad Media. El papel de la Epigrafía Medieval

Barcelona, 11.00h

 

Taller d’investigació en Estudis Medievals

 

SESSION 5: 28/03/2022

 

Cristian Pardo (Universitat de València)

L’arquitectura hidràulica en pedra picada en temps del gòtic tardà valencià

València, 11.30h 


Conferències ARS PICTA

31/03/2022

 

Monica Piera Miquel (Universitat de Barcelona)

El retaule de Sant Esteve de Granollers: una mirada als mobles

Granollers, 19.00h


Simposi “Dones Invisibles”

València, 31 de març de 2022
 

IX Seminari d’Estudis Medievals. El món del Llibre a l’Epoca Medieval 

Palma, 1 i 8 d’abril de 2022

Més informació


Seminari de metodologia i recerca: “Pensar i difondre la història”


     


SESSION 1: 1/04/2022

Laura Miquel Milian (Universidad del País Vasco)
 
Fer Història a través dels llibres de comptes
 
Virtual, 11h

Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna


SESSION 7: 5/04/2022

Ivan Vera (Universitat de Girona)
 
Lírica trobadoresca al comtat d’Urgell: la reconstrucció del cicle poètic de Marquesa de Cabrera i Elvira de Subirats.
 
Semi-presencial, 18.30h

Cicle gòtic a l’abast


4/04/2022

Elena Aranda Vázquez i Roberto Chaverri Begué, fotògrafs

El protagonismo del sol en la obra románica

Virtual, 18:00h

Enllaç sessió


25/04/2022

Justin Kroesen (Universitat de Bergen/Universitat de Girona) 

Esplendor escandinavo. El arte románico en los países nórdicos

Barcelona/Semi-presencial, 19.00h
 

XIII Seminari d’Estudis Medievals. Taula de Debat.


SESSION 6: 6/04/2022

Isabella Lazzarini (Università degli Studi del Molise)

Alle radici della storia della diplomazia: scrivere, conservare, pubblicare un trattato di pace (1454-1735)

Online, 17.00h
 

IX Sessió de lectura de textos medievals: textos amb llengua aragonesa medieval

     


6/04/2022

Barcelona, 11.00h

Congrés Internacional
“Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme”


     


Palma de Mallorca, 6, 7 i 8 d’abril del 2022  

XIII Seminari d’Estudis Doctorals


SESSION 6: 19/04/2022

Valerio Luca Floris (Università degli Studi di Roma Tre)

 La Procurazione Reale del Regno di Sardegna e Corsica. Il vertice amministrativo-patrimoniale del Regno nel periodo 1413-1516

Online, 17h
 

V Cicle de xerrades d’Arqueologia de la Càtedra 2022


20/04/2022

Jordi Vivó Llorca, arqueòleg 

Un cenobi arran de mar: arqueologia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Roses, 19.00h
 

Taller d’investigació en Estudis Medievals

 

SESSION 6: 20/04/2022

Begoña Pons (Universitat de Barcelona)

Pràctiques performatives i devocionals de l’orde de Sant Jaume a Barcelona: la comunitat femenina del Monestir de Jonqueres. Origen, continuïtats i canvis (XIII-XVI)

València, 11.30h

    

         Curs d’Especialització en Història Medieval
                                 

Monestir de Santa Maria de Valldigna, 22 i 23 d’abril de 2022

  18è Seminari d’Història Medieval

 

SESSION 6: 29/04/2022

Marta Gravela (ENS-CIHAM, Université de Lyon 2)

Prima delle fiere: i mercanti di Lione nei secoli XIV-XV

Girona, 11.30h